BooksNon-FictionLearning languagesRussian languageRussian language. Dictionariesdictionary of synonyms and antonyms

 

Novyy obъyasnitelxnyy slovarx sinonimov russkogo yazyka

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000514874.jpg
Ordering:

1,81900 roubles

 
 

Glagolxnye omonimy russkoy dialektnoy rechi. Slovarx

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000784591.jpg

Author(s): M. A. Alekseenko, O. I. Litvinnikova
Ordering:

17700 roubles