BooksTextbooksStudents and graduatesEngineering. Medicine. AgricultureComputer. Computer EngineeringSoftware Development

page 1 from 17 >>>

 

Algoritmizatsiya kombinatorno-optimizatsionnykh zadach pri proektirovanii EVM i sistem

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1007054413.jpg

Author(s): V. A. Ovchinnikov
Ordering:

13700 roubles

 
 

Osnovy lokalxnykh setey. Kurs lektsiy

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000275792.jpg

Author(s): YU. V. Novikov, S. V. Kondratenko
Ordering:

38500 roubles

 
 

Sbornik zadaniy po osnovaniyam programmirovaniya

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000355924.jpg

Author(s): A. E. Anisimov, V. V. Pupyshev
Ordering:

42900 roubles

 
 

page 1 from 17 >>>