BooksBusiness BooksTrade. LogisticsLogistics. Transport. Warehouse

page 1 from 10 >>>

 

Logistika v Vostochnoy Evrope

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1000555322.jpg

Author(s): Normunds Kruminxsh, Kalvis Vitolinxsh
Ordering:

26800 roubles

 
 

Pokupki dlya biznesa. CHto takoe snabzhenie i upravlenie postavkami

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1003565355.jpg

Author(s): Kristofer Barrat, Mark Uaytkhed
Ordering:

48900 roubles

 
 

Logisticheskaya sistema upravleniya finansami korporativnykh struktur

https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1014783121.jpg

Author(s): S. E. Barykin
Ordering:

62900 roubles

 
 

page 1 from 10 >>>