New booksall new books

TSelitelxnye svoystva emotsiy

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014886161.jpg

Author(s): A. Belov
Ordering:

20200 roubles

 
 

Drevnie istochniki reyki. Prakticheskoe rukovodstvo

http://en.dom-knigi.net/images/no-image.jpg

Author(s): L. Idris
Ordering:

32000 roubles

 
 

Rentgenografiya v neorganicheskoy khimii

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014812164.jpg

Author(s): Kovba L.M.
Ordering:

80900 roubles

 
 

Massoperedacha v geterogennom katalize

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014807841.jpg

Author(s): Satterfild CH.N.
Ordering:

80900 roubles

 
 

Karmicheskoe tselitelxstvo

http://en.dom-knigi.net/images/no-image.jpg

Author(s): A. Astrogor
Ordering:

7800 roubles

 
 

Spektroskopiya. Metody i prilozheniya

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014805943.jpg
Ordering:

53900 roubles

 
 

Problemy degazatsii metallov

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014805945.jpg
Ordering:

53900 roubles

 
 

Opticheskie spektry atomov

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014809969.jpg

Author(s): Frish S.E.
Ordering:

53900 roubles

 
 

Kosmosofiya: Kniga 1. Iztok. Kniga 2. Makrokosmos

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014886898.jpg

Author(s): D.A. Koksharov
Ordering:

34100 roubles

 
 

Vzaimodeystvie okislov metallov s uglerodom

http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1014805956.jpg

Author(s): Elyutin V.P., Pavlov YU.A., Polyakov V.P., SHeboldaev S.B.
Ordering:

48600 roubles